Jeff Stover

Jeff Stover

Chair  | Associate Professor

View Profile
Thomas Brecheisen

Thomas Brecheisen

Assistant Professor

View Profile
Manon Halliburton

Manon Halliburton

Visiting Professor of Theatre

View Profile
Marla Heeler

Marla Heeler

Adjunct Faculty

View Profile
Cassie Kay Hoppas

Cassie Kay Hoppas

Assistant Professor

View Profile
Toby Lawrence

Toby Lawrence

Assistant Professor

View Profile
Michael Scroggs

Michael Scroggs

Technical Director

View Profile
Emeriti Faculty